Privacybeleid | Privacystatement

Privacybeleid | Privacystatement Terugbetaling en retourneren

Privacybeleid | Luna IT® inclusief alle handelsbenamingen
Contactpersoon voor privacyzaken: Johan van Weeren
’t Slingerland 3 | 8375 GP | Oldemarkt | www.jecomputerhulpaanhuis.nl | www.computerspul.com | info@jecomputerhulpaanhuis.nl | info@computerspul.com | 085 – 06 06 486
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 80468713 | PDF versie

Artikel 1 – Over ons privacybeleid
Luna IT® inclusief al haar handelsbenamingen zoals computerspul.com (hierna te noemen Luna IT) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Luna-IT
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14 juli 2022 met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan de bovenzijde van ons privacybeleid.

Artikel 2 – Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WordPress | WooCommerce inclusief aanvullende modules.
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en aanvullende modules. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij(en) worden gedeeld. WordPress en aanvullende modules hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress met de aanvullende modules is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid met 2 weg verificatie en beveiligde dataopslag. WordPress met aanvullende modules behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WordPress met aanvullende modules houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Hosting Webwinkel en e-maildiensten
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hoasted. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hoasted heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hoasted is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting Hoasted
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hoasted.
Hoasted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Hoasted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hoasted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen).
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen). Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie (voor iDeal, SEPA incasso’s en Klarna achteraf betalen) bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna achteraf betalen
U kunt bij het afrekenen in onze webshop ervoor kiezen om te betalen via Klarna achteraf betalen. Als u via deze betalingswijze een bestelling plaatst dan delen wij uw bestel- en persoonsgegevens met Klarna. Klarna gebruikt deze gegevens om uw betaling af te handelen. Klarna gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beoordelingen; Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook
Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook. Als u een review achterlaat via Webwinkel KEUR, Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan Webwinkel KEUR Google en/of Facebook contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkel KEUR, Google en/of Facebook derden inschakelt.

Verzenden en logistiek door PostNL | Instabox
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en Instabox via MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL | Instabox delen. PostNL | Instabox gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL | Instabox onderaannemers inschakelt, stelt PostNL | Instabox uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Indien gekozen voor een andere transporteur dan gelden bovengenoemde bepalingen ook.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Microsoft Office, de diensten van EsPos en Custom Administraties. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling met EsPos en Custom Administraties. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en onze boekhouding. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

EsPos en Custom Administraties zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. EsPos en Custom Administraties gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google Shopping
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Google Shopping uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Facebook (Marketplace)
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Facebook (Marketplace). Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Facebook (Marketplace) uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Ebay
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Ebay. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Ebay uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Artikel 3 – Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Artikel 4 – Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Artikel 5 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Luna IT op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Artikel 6 – Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Artikel 7 – Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 8 – Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Artikel 9 – Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Artikel 10 – Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Artikel 11 – Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e- mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 12 – Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Luna IT. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 13 – Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 14- Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 15 – Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Artikel 16 – Geldigheid en vindplaats van de voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 14 juli 2022.
16.2 Deze voorwaarden zijn in te zien via de websites, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 80468713, aan te vragen via info@jecomputerhulpaanhuis.nl | info@computerspul.com, fysiek beschikbaar op onze locatie en kunnen op verzoek per post aan u toegestuurd worden.
Onder Luna IT® wordt verstaan Luna IT en al diens handelsbenamingen